Search
  • punavuoriseurary

Ahdasta Punavuoressa

julkaistu Kamppi-Eira lehdessä 21.11.2018

Punavuoriseura on aktiivinen asukasyhdistys joka pyrkii vaalimaan alueen kulttuuriperintöä.


Punavuoriseura tekee yhteistyötä kantakaupungin muiden asukasyhdistysten kanssa,

huolenaiheiden ollessa usein yhteneviä.

Kaupunki kuulee myös asukasyhdistyksiä uusissa kaavahankkeissa sekä

täydennysrakentamis- ja liikennesuunnitelmissa. Asukasyhdistysten edustajat kutsutaan

asukastilaisuuksiin ja yhdistyksille järjestetään omia tapaamisia hankkeiden suunnittelijoiden

ja virkamiesten kanssa. Tilaisuudet sisältävät hankkeiden esittelyä ja keskustelua

hankkeiden merkityksistä ja pohdintaa haittavaikutuksista asukkaan kantilta, pyrkimyksenä

haittavaikutusten minimointi.

Punavuoriseuran mielestä uuden alueen rakentamisella tai täydennysrakentamisella ei tulisi

haitata jo olemassa olevaa asutusta eikä tuhota arvokasta kulttuuriympäristöä. Hyvin

suunnitellut ja toteuttamiskelpoiset liikennejärjestelyt hankkeiden aikana sekä niiden

toteuduttua ovat ensisijaisen tärkeitä haittavaikutusten vähentäjiä. Eipä se uusille

asukkaillekaan ole mukavaa, jos ei kotoaan pääse minnekään ja on suorastaan huono vitsi

mainostaa Hernesaaren suunniteltuja asuntoja “vain 10 minuutin ratikkamatka keskustaan”.

PUNAVUORISEURA haluaa pitää kantakaupungin avoimet näkymät jatkossakin avoimina.

Punavuoreen ja sitä ympäröiviin kaupunginosiin, sen puistoihin sekä lähivirkistysalueille

rantaan ja Kaivopuistoon tullaan jo nyt kauempaakin ihailemaan hienoa vanhaa

rakennusperinnettä sekä nauttimaan hienoista merinäkymistä ja puistoista, sekä kaistaleesta

rakentamatonta alkuperäistä rantaa.

Käytännön liikennejärjestelyt, julkisen liikenteen sujuvuus ja käyttökelpoinen

kulkuneuvovaihtoehto täytyy olla olemassa. Jos ei sitä ole olemassa, se täytyy ensin

suunnitella, rakentaa ja sitten vasta lisätä läpikulkua Punavuoresta uusille asuinalueille tai

virkistys- ja vapaa-ajan rientoihin kuten jo nyt Hernesaaren tapahtumaravintolat.

Punavuorelaiset ovat suorastaan etuoikeutettuja asuessaan kävelymatkan päässä lähes

kaikesta. Toivomme että alueella tulijatkin tulisivat sinne vain julkisilla, kävellen tai pyöräillen,

ei omin autoin. Kesäisin on surullista katsella, kun rannan ja lähialueiden kadut ja isommista

tapahtumissa myös puistot muuttuvat muualta tulijoiden ilmaiseksi pysäköintialueeksi.

Alueella on ilmainen pysäköinti sunnuntaisin ja iltaisin sekä osalla aluetta myös lauantaisin,

mikä osaltaan kannustaa vierailijoita oman auton käyttöön.

HERNESAARESSA toimii yhä pitenevän ajan vuodessa risteilylaituri, joka vetää jopa neljä suurta risteilijää vuorokaudessa. Niistä arvioidaan tulevan ensi keväästä lähtien noin 450 000

matkailijaa tutustumaan Helsingin keskustaan, Senaatin- ja Kauppatorille. Nämä matkustajat

kuljetetaan pääasiassa bussien jatkuvana sukkulana Hernesaaren kärjestä keskustaan ja

takaisin läpi Punavuoren ja Ullanlinnan. Tämä on hirmuinen rasite läpikulkuliikennettä myös

Punavuoren kapeilla kaduilla. Tähänkään valtavaan bussiliikenteeseen ei ole mitään

vaihtoehtoa lähivuosina luvassa. Hernesaaren alkuun on rakenteilla Bulevardilta Telakkakatua pitkin ratikkareitin jatke, mutta ratikkaan mahtuu vain 200 henkeä eikä asukkaiden kohta ainoaa kulkuyhteyttä voi turisteilla täyttää, vai voiko?

PUNAVUORISEURA on osallistunut ja tulee osallistumaan jatkossakin rakennushankkeiden

muistutuksiin kiinnittäen erityistä huomiota liikennesuunnitelmien puutteisiin.

Kantakaupunkiin voi tulla lisää asukkaita vain jos kaikki pääsevät senkin jälkeen liikkumaan

kotoaan myös muualle kuin lähikauppaan. Lisäksi on huomioitava palvelujen ja esim.

lisääntyvän verkkokaupan jakeluliikenne sekä uusien asukkaiden jäte- ja muu

kuljetusliikenne, joka on pystyttävä järjestämään muutenkin kuin ympäröivien alueiden läpi.

Maailma muuttuu ja tekniikka kehittyy, mutta vielä ei 10-20 vuoden näköpiirissä ole lentäviä

vaihtoehtoja vaan sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, jotka vaativat edelleen katuja ja liikenneväyliä.

Metrolla pääsee jo pitkälle, kunhan ensin pääsee sinne metrolle. Punavuoreen tai

Hernesaareen ei ole metropysäkkiä suunnitteilla ja suunnitellut ratikkareitit karsivat aiempia

linjoja ja kuormittuvat ja täyttyvät koko kantakaupungin läpiajon aikana. Hernesaaressa voi

käydä kuten Jätkäsaaressa, ettei ratikan kyytiin mahdu keskustasta eikä kotiovelta. Meitä jo

täällä asuvia huolestuttaa se, ettei ratikan kyytiin mahdu myöskään matkan varrelta

Punavuoresta.

Tuija Lindholm

Punavuoriseuran puheenjohtaja

0 views
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 Aurora Leikkonen All rights reserved